Regelmatige updates over uw vakgebied?

Drie regionale initiatieven Ooststellingwerf prijswinnaar

Verpakkingsproducent Oosterwolde Plastic Industry (OPI) heeft afgelopen najaar in combinatie met het 12,5 jarig jubileum als regionale primeur de Goede Doelen Actie met succes georganiseerd. Met deze opzet is 2.500 euro vanuit het bedrijf geïnvesteerd in projecten met een maatschappelijk doeleinde in de gemeente Ooststellingwerf. Na de interne stemronde tijdens het jaarlijkse kerstdiner, zijn eind januari drie initiatieven die in de prijzen zijn gevallen uitgenodigd en verrast met hun waardecheque.

“Ons bedrijf is al jarenlang actief in de verpakkingsbranche en als groeiende onderneming willen wij ook graag maatschappelijk betrokken zijn. Ons jubileum van afgelopen november was een mooie aanleiding om daar uiting aan te geven via een goede doelen actie,” vertelt directeur Rick de Jonge. “Met deze actie hebben we onze werknemers laten stemmen op de aangemelde lokale initiatieven, die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio. De drie goede doelen met de meeste stemmen worden zo financieel ondersteund.”

Onze personeelsleden hebben hun stem uitgebracht op zes ingestuurde initiatieven. Na het tellen van alle stemmen zijn drie goede doelen in de prijzen gevallen:

  1. Stichting Voedselbank Ooststellingwerf: winnaar van 1.250 euro. De voedselbank helpt mensen, die door allerlei omstandigheden tijdelijk in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. Circa 25 medewerkers zetten zich belangeloos en met veel plezier in om de ruim 80 huishoudens van een diversiteit aan producten te voorzien.
  2. Stichting Hartveilig Ooststellingwerf: winnaar van 750 euro. De doelstelling is om Ooststellingwerf hartveiliger te maken zodat de slagingskans van een reanimatie vergroot kan worden. Hiervoor is een fijnmazig netwerk van AED’s en burgerhulpverleners nodig.
  3. ABO, agrarische belangenbehartigingsorganisatie: winnaar van 500 euro. Niet alleen de belangen van de boeren worden behartigd maar ook de boer en burgers worden met elkaar in verbinding gebracht. De stichting zet zich in met projecten die deze relatie bevorderen. ‘Voedsel is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend en ook het weten waar het oorspronkelijk vandaan komt niet.’

Bestuurslid Voedselbank Hans de Jong na afloop: “Als vertegenwoordigers van de voedselbank waren we blij verrast dat de werknemers ook hadden gestemd op onze organisatie voor de Goede Doelen Actie. Het resulteerde in de eerste prijs, die wij met blijdschap in ontvangst hebben genomen. Behalve de uitreiking was er ook nog een educatief tintje, want alle winnaars kregen een rondleiding door het bedrijf. Het resulteerde in de opmerking dat een plastic zak nooit meer zo maar een plastic zak zal zijn. Een mooi bedrijf in de gemeente Ooststellingwerf. Wij danken het bedrijf en wensen ze veel goeds in de toekomst.”

“Het bestuur van de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf was dubbel gelukkig als mede winnaar uit de verkiezing te komen,” reageert initiatiefneemster Barbara Lengkeek. “Het door OPI geschonken bedrag maakt het weer mogelijk bij te dragen aan een nieuw AED-project ergens in een Ooststellingwerfse buurtschap, waarvoor lokale initiatiefnemers een verzoek kunnen doen bij de stichting. Zie hiervoor de website www.hartveiligooststellingwerf.nl. De nog jonge stichting heeft met het binnenhalen van dit sponsorbedrag haar eerste fondsenwerf actie met succes afgerond. Dit geeft moed voor de toekomst, waarbij het doel is voor nog ruim 20 AED’s fondsen binnen te halen om heel Ooststellingwerf een dekkend netwerk van AED’s en Burgerhulpverleners te kunnen geven.”

Trea Doornenbal, voorzitter van de ABO: “Met het bedrag dat we als ABO via deze geweldige actie hebben ontvangen, willen we laten zien welke producten we in Ooststellingwerf produceren en lokaal kunnen afzetten. Het ontvangen bedrag gaan we besteden aan o.a. aardappelen, zuivel, vlees en eieren. Deze producten gaan we aanbieden aan de gezinnen die gebruik maken van de voedselbank zodat we ook deze mensen niet vergeten voor wie voedsel niet vanzelfsprekend is.  Een mooie maatschappelijke samenwerking tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties!”

Als regionaal werkgever hebben wij als OPI deze actie binnen de gemeente als zeer positief ervaren en we vertrouwen volledig op de goede bestemming van de donaties binnen de goede doelen. “Het is goed om lokale initiatieven te steunen en mee te laten delen in de economische welvaart van onze bedrijven,” blikt De Jonge terug. “Niet alle aanmeldingen zijn in de prijzen gevallen maar wij wensen ook de werkgroep particuliere opvang Oekraïners, Stichting de Dorpskerk Oosterwolde en TIP Appelscha veel succes.”