klimaatsturend

Het begrip “klimaatsturend” in de tuinbouw verwijst naar het nauwkeurig reguleren en beheersen van de omgevingsomstandigheden binnen kassen of andere teeltomgevingen om optimale groei- en productieomstandigheden voor gewassen te creëren. Dit gebeurt door het controleren en aanpassen van factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, lichtniveau, ventilatie en CO2-concentratie. Verschillende van onze folies en verpakkingen kunnen hierin positief bijdragen.
Het doel van klimaatsturing in de tuinbouw is om een gecontroleerde en geoptimaliseerde teeltomgeving te creëren die de groei, ontwikkeling en opbrengst van gewassen maximaliseert. Dit draagt niet alleen bij aan een efficiëntere productie, maar kan ook leiden tot een betere kwaliteit van de producten.

Filters
Productmarkten
Producttype