Regelmatige updates over uw vakgebied?

Oosterwolde Plastic Industrie heeft de volgende kwaliteitscertificaten:

 

Oosterwolde Plastic Industrie BV (OPI) is een onderneming die de laatste jaren een grote groei heeft doorgemaakt. Met name de acties die we nemen op alle aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben daartoe bijgedragen. In een veranderde wereld is het leveren van alleen een goed technisch deugdelijk product geen garantie meer tot continuïteit van de onderneming op korte dan wel lange termijn.

Een steeds belangrijker deel van onze afzet vindt plaats in de voedsel- en farma industrie. In deze branche wordt er gewerkt met het BRC Global Standard for Food Safety kwaliteitssysteem. Oosterwolde Plastic Industrie produceert en levert volgens een volwaardig kwaliteitssysteem. We zijn dan ook sinds 2013 BRC Global Standard Packaging and Packaging Materials gecertificeerd. Dit kwaliteitssysteem omvat procedures, werkmethodes en hygiënevoorschriften om onze producten volgens kwaliteits- en hygiënenormen te kunnen produceren en leveren. Ook traceability is uitstekend gewaarborgd.

Ieder jaar wordt ons BRC Packaging Materials kwaliteitssysteem door een extern bureau getoetst. Voor onze afnemers is het behaalde certificaat een garantie dat er volgens de vastgestelde normen wordt geproduceerd. Het produceren volgens deze hoge kwaliteitsnormen heeft de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. Er vinden dan ook veel testen en controles plaats.

Alle bedrijven van OPACKGROUP zijn lid van EFTA-Benelux. Dit is een brancheorganisatie voor bedrijven die het flexografische drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.